تاريخ : شنبه بیست و سوم فروردین 1393 | 13:51 | نویسنده : سید عبدالعظیم جولازاده حسینی

انتشار قریب الوقوع گزارش حسابرسی ضمنی سه ماهه اول بودجه ۹۰

گزارش حسابرسی ضمنی سه ماهه اول سالجاری دیوان محاسبات کشور از روند اجرای قانون بودجه سال ۹۰، به رغم تاخیر دوماهه تصویب آن، تا آخر ماه جاری و با نگاهی متفاوت از سنوات گذشته، به مجلس ارائه می‌شود.

به گزارش روابط عمومی دیوان محاسبات کشور؛ حسابرسی ضمنی شیوه جدیدی در انجام وظایف دیوان محاسبات کشور است که بر نحوه اجرای بودجه جاری تکیه دارد و هر سه ماه یکبار تهیه  و به مجلس شورای اسلامی و برخی از مسئولان ارائه می شود. این شیوه مستند به ماده 1 قانون دیوان است که نظارت مستمر مالی را برای پاسداری از بیت المال لازم شمرده است.

بر اساس این گزارش؛ در این شیوه از حسابرسی و همچنین در شیوه حسابرسی عملکرد که به ابتکار رئیس کل این دوره دیوان و در راستای راهبرد تقدم پیشگیری و دقت نظر برکارایی و صرفه اقتصادی، طراحی شده است؛ با شناسایی نقاط آسیب پذیر و ارائه مشاوره به دستگاه های اجرایی، به قانونمندکردن حرکت دستگاه ها، اصلاح قوانین و مقررات مالی و پیشگیری از وقوع تخلفات، کمک موثری شده است. چنانکه ۶۰ درصد از تخلفات دستگاه های اجرایی کشور در نتیجه اعمال این شیوه های حسابرسی کاهش یافته است.

شایان ذکر است بر اساس نص قانون اساسی، کنترل فعالیت های مالی همه دستگاه هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می کنند، همچنین تهیه گزارش تفریغ بودجه هر سال و انجام تحقیق و تفحص در امور مالی کشور، از اهم وظایف دیوان محاسبات کشور است.تاريخ : چهارشنبه بیستم فروردین 1393 | 13:0 | نویسنده : سید عبدالعظیم جولازاده حسینی

برنامه حسابرسی ضمنی

در ارتباط با انجام عملیات حسابرسی شرکتهای مختلف با توجه به گستردگی کار در هر کدام از شرکتهای و بنگاههای تجاری طرف قرارداد اقدام به انجام عملیات حسابرسی تحت عناوین حسابرسی ضمنی و حسابرسی نهائی می گردد که جهت آشنائی با هر کدام ازآنها و تعیین حدود رسیدگیهای لازم در ارتباط با شرکت ها برنامه کلی حسابرسی تهیه گردیده است .

الف - اهداف رسیدگی حسابرسی ضمنی :

1- کاهش حجم عملیات حسابرسی برای حسابرسی نهائی

2- بررسی سیستم ها و نقاط ضعف کنترلهای داخلی وعملیات مالیدر سال مالی منتهی به 29/12/

 138x

3- بررسی ایرادات منعکس در گزارش بازرس و حسابرس مستقل و نامه مدیریت سال مالی گذشته که تا تاریخ رسیدگی درحسابرسی ضمنی چه میزان از ایرادات رفع شده است .

ب - مراحل انجام عملیات حسابرسی ضمنی :

- برنامه ریزی جهت انجام حسابرسی ضمنی سال مورد رسیدگی بر اساس ترازآزمایشی اخذ شده به تاریخ 30/9/ -138 صورت گیرد و در این رابطه موارد ذیل مورد بررسی و پرونده های مربوطه تهیه و تکمیل گردد .

1- اخذ تراز دفتر کل و تراز حسابهای معین مربوطه به تاریخ 30/9/-138

2-رسیدگیهای لازم بر اساس برنامه رسیدگی به هزینه های حقوق و مزایا و کسورات متعلقه برای 9 ماهه سال مورد رسیدگی طبق برنامه رسیدگی .

3- رسیدگیهای لازم به حساب هزینه های اداری وتشکیلاتی و عمومی تا تاریخ 30/9/-138

4- رسیدگی به اضافات دارائی های ثابت شرکت تا تاریخ 30/9/-138

5- بررسی و سندرسی حساب تنخواه گردان در طی سال مورد رسیدگی تا تاریخ 30/9/-138

6- رسیدگیهای لازم بر اساس برنامه رسیدگی به دریافت و پرداخت های بانکی در طی سال مورد رسیدگی تا 30/9/-138 و همچنین کنترلهای لازم مربوط به دسته چک ها و رسیدگیهای لازم مربوط به چک ها براساس برنامه رسیدگی

7- رسیدگیهای لازم به صورت مغایرت های بانکی در تاریخ 30/9/-138

8- بررسی حساب صندوق و رسیدگی به گردش بدهکار و بستانکار حساب مذکور تا 30/9/-138 و همچنین برنامه ریزی و هماهنگی جهت شمارش موجودیهای نقدی صندوق در پایان سال

9- رسیدگی به حساب درآمد حاصل از فروش تا تاریخ 30/9/-138 بر اساس برنامه رسیدگی

10- بررسی حسابهای انتظامی شرکت به تاریخ 30/9/-138

11- رسیدگی به حساب خرید کالا تا تاریخ 30/9/-138 جهت انجام رسیدگیها

12- مشخص نمودن وضعیت و برنامه انبارگردانی پایان سال مورد رسیدگی

13- بررسی آئین نامه های شرکت از جمله آئین نامه معاملات و آئین نامه استخدامی

14- بررسی وضعیت پلاک کوبی اموال و دارائی های ثابت

15- بررسی صورتجلسات هیئت مدیره درسال مزبور تا تاریخ رسیدگی

16- کنترل اسناد افتتاحیه سال مورد رسیدگی با سند اختتامیه سال قبل ؛ کنترل و بررسی دفاتر قانونی از نظر تحریر مناسب بر اساس ضوابط وزارت دارائی

قابل ذکر است که در تمامی موارد کاربرگهای مربوطه تهیه و رسیدگیهای لازم انجام شود ( حتی کاربرگهای اصلی نیز تهیه میگردد و مانده سال قبل نوشته میگرددو مانده سال مورد رسیدگی نوشته نمی شود تا در حسابرسی پایان دوره وقتی تمام سندها ثبت شود و شرکت یک تراز آزمایشی قبل از بستن حسابها ارائه دهد نوشته میشود ) و تمامی کاربرگها با خودکار نوشته شود و فقط ارقام درستون مانده ابتدای دوره و مانده ها در 30/9/-138 با مداد نوشته میشود که نهایتا ً کاربرگ مزبور برای حسابرسی نهائی مورد استفاده قرار گیرد ضمنا ً با توجه به برنامه مذکور در جهت حسابرسی ضمنی هر یک از شرکت ها با توجه به وضعیت خاص آن موارد مذکور انتخاب و به سرپرست حسابرسی اطلاع داده می شود .

در ضمن بعد از انجام این کار ها حسابرس ارشد به کمک حسابرسها نامه مدیریت که همان نکته ها و ایرادات به صورت خلاصه شده تهیه و به سرپرست حسابرسی ارائه میگردد . .تاريخ : چهارشنبه دوم بهمن 1392 | 11:31 | نویسنده : سید عبدالعظیم جولازاده حسینی

تعریف و هدف حسابرسی

حسابرسی یعنی بازرسی جستجو گرانه مدارک حسابداری و سایر شواهد زیر بنای صورتهای مالی .حسابرسان از راه کسب آگاهی از سیستم کنترل  داخلی و بازرسی مدارک،مشاهده داراییها،پرسش از منابع داخل و خارج شرکت و اجرای سایر روشهای رسیدگی ،شواهد لازم را برای تعیین این که صورتهای مالی، تصویری مطلوب و به نسبت کامل از وضعیت مالی شرکت و فعالیتهای آن در طول دوره مورد رسیدگی ارائه می کند یا خیر،گردآوری می کنند.

یااینکه حسابرسی فرایندی است منظم و با قاعده جهت جمع آوری و ارزیابی بیطرفانه شواهد درباره ادعاهای مربوط به فعالیتها و وقایع اقتصادی،به منظور تعیین درجه انطباق این ادعاها با معیارهای از پیش تعیین شده و گزارش به افراد ذینفع.


 

 

 فلسفه و جایگاه حسابرسی

برای اینکه فلسفه حسابرسی روشن شود لازم است نقش حسابرسی که بیان کننده عوامل موثر در تعیین نقش حسابرسی است بیان گردد . این نظریه ها که در مجموع فلسفه حسابرسی را تشکیل می دهند بطور موثر از اوائل دهه 1960 میلادی شکل گرفته اند و بتدریج تکامل یافته اند . مدلهای نقش حسابرسی ریشه در جامعه شناسی دارند . به اعتقاد جامعه شناسان موقعیت و وظیفه هر شخص در اجتماع توسط انتظارات جامعه تعیین می شود . آقای حمید راوی در مجله حسابرس در رابطه با فلسفه حسابرسی نظرات زیر را بیان کرده است  :

نظریه شبه قضائی

بر طبق این نظریه ، نقش حسابرسان را قانون تعین میکند و قانون از طریق اعطای اختیاراتی به حسابرسان برای آنها نقشی شبیه قاضی قائل است . مثلا طبق ماده 148 اصلاحیه قانون تجارت ایران مصوب سال 1347 بازرسان مکلفند درباره صحت و درستی صورت دارایی و صورت حساب دوره عملکرد و سود و زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع تهیه می کنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته اند اظهار نظر کنند . از جمله اختیاراتی که قانون به بازرس می دهد ، دسترسی کامل به مدارک و سوابق شرکت و انجام هرگونهرسیدگی  و تحقیقی است که لازم بداند . بدین ترتیب در مدل فوق نقش حسابرس در ارتباط با صورتهای مالی صاحبان کار ، مشابه نقش قاضی است در ارتباط با دعاوی قانونی .تاريخ : یکشنبه دوازدهم شهریور 1391 | 12:58 | نویسنده : سید عبدالعظیم جولازاده حسینی

با عرض سلام و خسته نباشید :

هدف از رسیدگی به سرفصل نقد و بانک به موارد زیر خلاصه می شود

1- آیا دریافت های واحد اقتصادی در دفاتر به ثبت رسیده است

2- آیا پرداخت های واحد اقتصادی در دفاتر به ثبت می رسد

3- آیا سیاست های دریافت و پرداخت شرکت (مدت و زمان ) به نفع شرکت یا واحد اقتصادی می باشد .

4- آیا ضمانت های لازم در مورد تنخواه گردانها و صاحبان صندوق ها اخذ گردیده است .

5- آیا آئین نامه و یا دستورالعملی مشخص در خصوص دریافت و پرداخت ها و تنخواه گردانها و صندوق ها تهیه و ارائه شده است .

6- آیا دریافت ها و پرداخت ها در همان دوره مالی به ثبت رسیده است

ما در مورد برطرف کردن هر یک از مورد های فوق به صورت اجمالی مطرح و بحث می نمایم .

 در حال تکمیلتاريخ : دوشنبه بیست و دوم خرداد 1391 | 15:30 | نویسنده : سید عبدالعظیم جولازاده حسینی

تعریف و هدف حسابرسی

حسابرسی یعنی بازرسی جستجو گرانه مدارک حسابداری و سایر شواهد زیر بنای صورتهای مالی .حسابرسان از راه کسب آگاهی از سیستم کنترل  داخلی و بازرسی مدارک،مشاهده داراییها،پرسش از منابع داخل و خارج شرکت و اجرای سایر روشهای رسیدگی ،شواهد لازم را برای تعیین این که صورتهای مالی، تصویری مطلوب و به نسبت کامل از وضعیت مالی شرکت و فعالیتهای آن در طول دوره مورد رسیدگی ارائه می کند یا خیر،گردآوری می کنند.

یااینکه حسابرسی فرایندی است منظم و با قاعده جهت جمع آوری و ارزیابی بیطرفانه شواهد درباره ادعاهای مربوط به فعالیتها و وقایع اقتصادی،به منظور تعیین درجه انطباق این ادعاها با معیارهای از پیش تعیین شده و گزارش به افراد ذینفع.


 

 

 فلسفه و جایگاه حسابرسی

برای اینکه فلسفه حسابرسی روشن شود لازم است نقش حسابرسی که بیان کننده عوامل موثر در تعیین نقش حسابرسی است بیان گردد . این نظریه ها که در مجموع فلسفه حسابرسی را تشکیل می دهند بطور موثر از اوائل دهه 1960 میلادی شکل گرفته اند و بتدریج تکامل یافته اند . مدلهای نقش حسابرسی ریشه در جامعه شناسی دارند . به اعتقاد جامعه شناسان موقعیت و وظیفه هر شخص در اجتماع توسط انتظارات جامعه تعیین می شود . آقای حمید راوی در مجله حسابرس در رابطه با فلسفه حسابرسی نظرات زیر را بیان کرده است  :

نظریه شبه قضائی

بر طبق این نظریه ، نقش حسابرسان را قانون تعین میکند و قانون از طریق اعطای اختیاراتی به حسابرسان برای آنها نقشی شبیه قاضی قائل است . مثلا طبق ماده 148 اصلاحیه قانون تجارت ایران مصوب سال 1347 بازرسان مکلفند درباره صحت و درستی صورت دارایی و صورت حساب دوره عملکرد و سود و زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع تهیه می کنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته اند اظهار نظر کنند . از جمله اختیاراتی که قانون به بازرس می دهد ، دسترسی کامل به مدارک و سوابق شرکت و انجام هرگونهرسیدگی  و تحقیقی است که لازم بداند . بدین ترتیب در مدل فوق نقش حسابرس در ارتباط با صورتهای مالی صاحبان کار ، مشابه نقش قاضی است در ارتباط با دعاوی قانونی .

نظریه مسئولیت اجتماعی

برخی استدلال می کنند که نقش حسابرس را نمی توان در چارچوب مسئولیتهای صرفا قانونی محدود کرد انتظارات جامعه مسئولیتهای دیگری را در مقابل حسابرس قرار می دهد، این نظرات بطور خلاصه چنین است :

1-    کشف تقلب و کارهای غیرقانونی مدیران

2-    گزارش درمورد کارائی و شایستگی مدیران

3-    گزارش در مورد کنترلهای داخلی شرکتها

4-    حفظ منابع سایر استفاده کنندگان از صورتهای مالی

نظریه مباشرت و نظارت

براساس این نظریه مدیران مباشران سهامداران  تلقی می شوند . مدیران عبارتند از متخصصینی که سهامداران کار اداره و مدیریت وجوه خود را به آنها محول نموده اند . در این نظریه فرض بر این است که تمامی اطراف قضیه رفتار منطقی و معقول دارند ، همچنین فرض می شود که سرمایه گذاران از خطرات فریبکاری مدیران آگاهند و مدیران نیز از نگرانی سهامداران از این بابت اطلاع دارند . به همین علت مدیریت شرکت ، خود علاقمند به حسابرسی صورتهای مالی شرکت است . یکی از راههای  آسوده خاطر کردن سرمایه گذاران ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده است . این بدان معناست که مدیریت شرکت خود علاقمند به حسابرسی صورتهای مالی شرکت است و اعتقاد دارد که اگر کیفیت حسابرسی مطلوب نباشد ، سرمایه گذاران به مدیریت شرکت و صحت عمل او شک می کنند و در نتیجه ریسک سرمایه گذاری خود را بالاتر ارزیابی می کنند و لذا حاضرند سهام شرکت را به بهای کمتر خریداری کنند . این امر موجب می شود که هزینه های تامین مالی شرکت افزایش یابد و رشد شرکت با کندی مواجه شود ، بنابراین نظریه ، مدیریت خود دارای انگیزه های قوی جهت تاکید بر ارتقای کیفیت نظارت است و خواهان حسابرسی مستقل می باشد . این مدلها همزمان با تاکید متقابل بر یکدیگر در تعیین نقش کنونی حسابرس و نحوه گزارشگری دخالت داشته اند ، در عین حال ، مدل مسئولیت اجتماعی حسابرس بیش از مدلهای دیگر پاسخگویی تحولات اخیر گزارشگری است .

انواع حسابرسی

صاحبنظران تقسیم بندی های مختلفی از انواع حسابرسی ارائه کرده اند. به عنوان مثال آقای آرنز(arens) در کتاب نگرش جامعی بر حسابرسی، حسابرسی را به 3 نوع عملیاتی، مالی و رعایت تقسیم بندی کرده است.

تقسیم بندی دیگری نیز در این رابطه وجود دارد که یکی در این جا ذکر می شود:

- انواع حسابرسی از نظر تابعیت سازمانی:

حسابرسی مستقل: این نوع حسابرسی توسط افرادی مستقل از شرکت صورت می پذیرد که کارکنان واحد مورد رسیدگی نمی باشند و انتخاب آنها به عهده واحد مورد رسیدگی نیست.

- حسابرسی داخلی: معمولاً این نوع حسابرسی در مؤسسات بزرگ مشاهده می شود. حسابرسان داخلی در ارکان مؤسسات مورد حسابرسی هستند و در چارت سازمانی مؤسسه جایی برای آنان در نظر گرفته شده و حدود وظایف و اختیارات آنان روشن شده است.

هدف اصلی حسابرسی داخلی، ارزیابی نحوه انجام وظایف محول بر واحدهای مختلف مؤسسه است. کارکنان حسابرسی داخلی معمولاً زیر نظر مدیر عامل یا مقام ارشد دیگری می باشند. این موقعیت بالا در ساختار سازمانی مؤسسه، اطمینان می دهد که حسابرسان داخلی به اکثر واحدهای مؤسسه دسترسی داشته باشند. لازم است حسابرسان داخلی مستقل از رؤسای قسمتها و مدیرانی باشند که کار آنان را حسابرسی می کنند.

- انواع حسابرسی از نظر دلیل ارجاع کار:

حسابرسی الزامی: مانند حسابرسی شرکت های سهامی عام مطابق مقررات بورس اوراق بهادار تهران.

حسابرسی اختیاری: در چنین حالتی انجام حسابرسی یک کنترل اختیاری است و می تواند توسط صاحبان سهام مورد درخواست واقع نشود.

-         انواع حسابرسی از نظر نوع رسیدگی:

-    حسابرسی صورت های مالی: عبارت است از اظهار نظر تخصصی نسبت به مطلوبیت صورت های مالی در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری. این نوع حسابرسی که توسط مؤسسات حسابرسی صورت می پذیرد، بررسی صورت های مالی شامل ترازنامه،صورت های سود و زیان یا سود (زیان) انباشته و گردش وجوه نقد و یادداشت های همراه را شامل می شود.

حسابرسی رعایت: حسابرسی رعایت عبارت است از جمع آوری و ارزیابی شواهد به منظور دستیابی به یافته هایی در خصوص رعایت قوانین و دستور العمل ها و ارئه گزارش در این رابطه. لازم به ذکراست که معیار در حسابرسی رعایت از پیش تعیین شده است . این معیار می تواند در قالب قوانین

 مالیاتی و از این قبیل باشد. از اینرو حسابرسی هیچ گونه نقشی در رابطه با تعیین وتشخیص معقول با مناسب بودن معیار ندارد.

حسابرسی ویژه: نوع خاصی از حسابرسی است که موضوعی مشخص و از پیش تعیین شده را در بررسی می کند و ممکن است به درخواست صاحبان سهام مؤسسه حسابرسی شونده و یا غیر از آن صورت پذیرد. از جمله مواردی که این نوع حسابرسی انجام می گیرد عبارت است از:

- کشف تقلب و سوء استفاده کارکنان یا مدیریت در شرکت

- مطابقت صورت های مالی با قرادادهای منعقده.

حسابرسی عملیاتی: فرایندی است منظم و با قاعده که به ارزیابی کارآیی، اثر بخشی، و رعایت صرفه های اقتصادی یک سازمان چارچوب کنترل های مدیریتی و گزارش نتایج ارزیابی همراه با ارائه پیشنهادات و توصیه های اصلاحی به افراد ذیصلاح می پردازد و نهایتاً منجر به استفاده بهینه از منابع سازمانی و ارتقاء بهره وری آن خواهد شد.

عموماً حسابرسان در حسابرسی عملیاتی در مورد کلیه علمیات شرکت اظهار نظر نمی کنند، بلکه یافته ها و نتیجه گیریهای خود را در مورد عملکردها، فرایندها و روش های کنترل داخلی خاص که می تواند بطور کاراتر و اثر بخش تر انجام گیرد بیان می کنند.

تا کنون در ایران حسابرسی عملیاتی به شکل گسترده انجام نمی پذیرد در صورتیکه امکانات اجرای این نوع حسابرسی فراهم آید، انتظار می رود مزایای زیر که نتیجه این نوع حسابرسی است فراهم آید:1- شناسایی آن دسته از هدف ها، سیاست ها و روش های سازمانی که تا کنون تعریف نشده باقی مانده اند.

2- ارزیابی اثر بخشی  سیستم های کنترل مدیریت

3- ارزیابی میزان قابلیت اطمینان و فایده گزارش های مدیریت

4- شناسایی تواناییها و فرصت های بالقوه به منظور بهبود سودآور، افزایش درآمدو کاهش هزینه ها.

5- ارزیابی میزان رعایت هدف ها، سیاست ها و رویه های سازمانی

6- شناسایی معیارهای اندازه گیری میزان نیل به هدف های سازمان.

7- شناسایی راهکارهای جایگزین.

8- ارزیابی مستقل و بیطرفانه عملیات مشخص

9- شناسایی اشکالات نقاط ضعف و دلایل بروز آنها

حسابرسی مبتنی بر سیستم:

ویژگی اصلی این نحوه عمل، اتکاء بر سیستم کنترل داخلی به عنوان مبنایی جهت حصول اطمینان از قابلیت اعتماد اطلاعات منعکسه در حساب هااست. در این روش، کنترل های داخلی به منزله یک منبع جدید شواهد حسابرسی در کنار آزمون های تفصیلی، نقش اساسی پیدا می کنند. بدین لحاظ هر گاه کنترل های داخلی صاحبکار موثر ارزیابی گردد، حسابرس قادر خواهد بود برای کسب بخشی از اطمینان لازم در مورد صحت سوابق حسابداری به کنترل های مزبور اتکا نماید.

حسابرسی مبتنی بر ریسک: «در این روش با استفاده از روش های آماری، میزان شواهد مورد لوزم جهت ارائه اظهار نظر تعیین می شود و با در نظر گرفتن سطح اطمینان و پیش بینی زمان و هزینه، استراتژی کلی حسابرسی پایه ریزی می شود. استفاده از روش مذکور مزایایی چون کاهش هزینه و زمان عملیات جسابرسی را به همراه خواهد داشت».

قابل ذکر است که هم اکنون روش حسابرسی مورد استفاده در ایران، حسابرسی مبتنی بر سیستم می باشد.

تحول در متدولوژی حسابرسی:

متدولوژی حسابرسی همگام با شناخت روش های مورد استفاده و روشن شدن کاستی های این روش ها به منظور بالابردن اعتماد عمومی نسبت به گزارش های حسابرسی و قابلیت دفاع از آنها و نیز به دلیل پیچیدگی روزافزون فعالیت های مربوط به کسب و کار، تغییر یافته است. تغییرات کیفی در متدولوژی حسابرسی اغلب در مقاطعی از زمان صورت گرفته که نارسایی هایی روش های موجود در محافل حرفه ای و یا محاکم قضایی کشورها مورد سؤال قرار گرفته و دست اندرکاران این حرفه را به چاره جویی جهت رفع نارسایی ها و نهایتاً تکمیل و اصلاح و نحوه کلی حسابرسی را داشته است. در این مسیر تکامل روش های زیر را می توان یافت:

حسابرسی مبتنی بر سند رسی یا" حسابرسی رویدادهای مالی":

این نحوه عمل حسابرسی ، سندرسی را مبنای اصلی کار قرار می دهد و معاملات را به طور نمونه یا کامل از نقطه نظر مستندات و شواهد اعتبار و دقت ثبت های حسابداری مورد سند رسی قرار می دهد. کنترل محاسبات، بررسی طبقه بندی رویدادهای مالی و تطبیق صورت های مالی با دفاتر، بخشی از بررسی های این نحوه عمل است.

حسابرسی مبتنی بر ترازنامه:

در این نحوه عمل حسابرسی، حسابرس کوشش خود را بر اثبات اقلام مندرج در ترازنامه متمرکز می نماید. در این روش فرض بر این است که وجود دارایی ها و بدهی ها مؤید وقوع معاملات و نقل وانتقالات  مالی مربوط است. مزیت این نحوه عمل، صرفه جویی در مدت زمان حسابرسی و انجام آن در یک مرحله بعد از پایان سال مالی است. این روش هر چند وجود دارایی ها و بدهی ها را اثبات می کند، لیکن شواهدی حاکی از اعتبار معاملات ثبت شده بدست نمی دهد.

وظیفه حسابرس خارجی

همانگونه که از محتوای دو هدف فوق الذکر استنباط می شود وظیفه حسابرس خارجی صرفاً رسیدگی به صورتهای مالی و ارزیابی عملکرد مالی شرکت مزبور در چارچوب قوانین و مقررات پذیرفته شده و مواد اساسنامه شرکت است . در حقیقت هدف حسابرس از رسیدگی به صورتهای مالی طبق استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی عبارت است ازاظهار نظر نسبت به اینکه آیا صورتهای مالی و نتایج و تغییرات در وضعیت مالی را طبق اصول مورد قبول حسابداری که بطور یکنواخت اعمال شده است بنحو مطلوب نشان می دهد یا خیر

تحول هدف های حسابرسی

هدف اصلی از حسابرسی در سال های قبل از ابتدای قرن بیستم کشف تقلب بود. در نیمه اول این قرن، هدف حسابرسی از کشف تقلب فاصله گرفت و به سوی هدف جدید یعنی این که آیا صورت های مالی را منصفانه  ارئه می دهد یا خیر تغییر کرد. به عبارت صحیح تر: «هدف از حسابرسی صورت های مالی این است که حسابرس بتواند درباره این که صورت های مزبور از تمام جنبه های با اهمیت طبق اصول متداول حسابداری تهیه شده است اظهار نظر کند».

کشف تقلب هنوز به عنوان یکی از هدف های جزئی حسابرسی مطرح است، چرا که وجود تقلب یا اشتباه به طور مؤثری بر اظهار نظر حسابرس نسبت به صورت های مالی تأثیر می گذارد.

نقش اصلی حرفه حسابرسی 

دلیل اصلی وجود حرفه حسابرسی مستقل افزایش اعتبار صورت های مالی است. اجرای این نقش، حسابرسان را در موقعیتی منحصر به فرد در جامعه قرار می دهد. اعتبار دادن به صورت های مالی به معنای ایجاد اطمینان از مطلوبیت ارائه و قابیلیت اتکای آنها ست. افرادی صلاحیت افزایش صورت های مالی را دارند که:

اولاً: صلاحیت فنی لازم برای اجرای یک رسیدگی را داشته باشند.

ثانیاً: مستقل از شرکت مورد رسیدگی باشند تا جامعه نسبت به واقع بینی و بی طرفی آنان اطمینان حاصل کند.

استفاده از عبارت حسابرسی شده در صورت های مالی به این معناست که ترازنامه، صورت سود و زیان، سود و زیان انباشته و صورت گردشی وجود نقد شرکت همراه یک گزارش حسابرسی است که توسط حسابرسان مستقل تهیه شده که در آن نظر حرفه ای خودر را نسبت به مطلوبیت ارائه صورت هایمالی شرکت اظهار کرده اند.تاريخ : سه شنبه نوزدهم اردیبهشت 1391 | 15:17 | نویسنده : سید عبدالعظیم جولازاده حسینی

انواع حسابرسان

 1. حسابرس مستقل
 2. بازرس قانوني
 3. حسابرسي داخلي

حسابرس مستقل

فردی است که به دعوت صاحبان سهام یا اشخاص حقیقی یا حقوقی ذینفع و یا به حکم قانون حسابهای موردنظر را رسیدگی کرده و نتیجه را کتبا به دعوت کننده و یا هر شخص حقیق یا حقوقی دیگر که او را تعیین نموده است گزارش می‌دهد.

 بازرس قانونی

فردی است که طبق مقررات قانون تجارت توسط مجمع عمومی صاحبان سهام تحت شرایط خاصی تعیین می‌شود. بازرس قانونی علاوه بر صورتهای مالی، مفاد قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت نسبت به گزارش فعالیتهای هیات مدیره نیز اظهارنظر می‌کند. بازرس قانونی موظف است کلیه گزارشات وقوع جرم را به مجمع عمومی صاحبان سهام ارائه نماید.

 حسابرس داخلی

هدف اصلی حسابرسان داخلی، بازرسی و ارزیابی موثر بودن نحوه انجام شدن وظایف محول به واحدهای مختلف شرکت است. بخش زیادی از کار حسابرسان داخلی را حسابرسیهای عملیاتی تشکیل می‌دهد اما علاوه بر آن حسابرسیهای رعایت متعددی را نیز ممکن است به عمل آورند. برعکس حسابرسان مستقل که هرساله تایید اقلام صورتهای مالی به آنها محول می‌شود، حسابرسان داخلی مجبور نیستند که رسیدگیهای خود را هرساله تکرار کنند.

 منابع

 • اصول حسابرسي (1)، ترجه عباس ارباب سليماني و محمود نفري ، نشريه 87 سازمان حسابرسي
 • خلاصه مباحث حسابرسي ، نشر پردازش


تاريخ : سه شنبه نوزدهم اردیبهشت 1391 | 15:14 | نویسنده : سید عبدالعظیم جولازاده حسینی
انواع حسابرسی

حسابرسی با توجه به موارد زیر به ۴ بخش طبقه بندی می‌شود:

 1. از نظر اهداف و موضوعات مورد رسیدگی
 2. از نظر ماهیت رسیدگی
 3. از نظرشیوه انجام کار
 4. از نظر زمان انجام کار

 از نظر اهداف و موضوعات مورد رسیدگی

  1. حسابرسی صورتهای مالی
  2. حسابرسی رعایت
  3. حسابرسی عملیاتی
  4. حسابرسی عملکرد یا مدیریت

 حسابرسی صورتهای مالی

هدف این نوع حسابرسی این است که حسابرس بتواند درباره اینکه صورتهای مزبور از تمام جنبه‌های بااهمیت طبق استانداردهای حسابرسی تهیه شده است یا خیر. تایید وجود، ارزشیابی، مالکیت، کامل بودن و نحوه ارائه و افشا اهداف کلی حسابرسی اقلام مندرج در صورتهای مالی است.

 حسابرسی رعایت

این نوع حسابرسی به میزان انطباق صورتهای مالی با قوانین وضع شده، ضوابط،دستورالعمل ها و بخشنامه می‌پردازد. رسیدگی ممیزان مالیاتی به اظهارنامه‌های مالیاتی، رسیدگی ذیحسابان و حسابرسان دیوان محاسبات کشوربه قوانین مالی و بودجه شرکتها و موسسات دولتی نمونه‌هایی از حسابرسی رعایت می‌باشند. این نوع حسابرسی می‌تواند به صورت پروژه مجزا و یا همراه با صورتهای مالی انجام شود. در ایران حسابرسی رعایت جز لاینفک حسابرسی صورتهای مالی است.انواع حسابرسی رعایت از قبیل حسابرسی مالیاتی ، حسابرسی بیمه ، حسابرسی دیوان محاسبات

 حسابرسی عملیاتی

این نوع حسابرسی عبارت است از بررسی قسمتهای خاصی از سازمان به منظور سنجش نحوه عمل آنها. این نوع حسابرسی معمولا به اثربخشی، کارایی و صرفه اقتصادی بخشهای مختلف سازمان می‌پردازد. حسابرسی عملیاتی از آنجا که دارای استانداردهای مشخص یا الزامات قانونی لازم الاجرا نمی‌باشد نسبت به حسابرسی صورتهای مالی و حسابرسی رعایت مستلزم کاربرد قضاوت بیشتری است.

حسابرسی مدیریت

این نوع حسابرسی عبارت است از بررسی نسبت به تصمیمات اخذ شده توسط مدیریت شرکت بوده است. این نوع حسابرسی معمولاً حسابرسی عملکرد ( مدیریت ) می نامند که استفاده کنندگان سازمانها و نهادهای ثالث یا مجامع عمومی صاحیان صهام است .

حسابرسی از نظر دلیل ارجاع کار

عبارت است از:

  1. حسابرسی الزامی
  2. حسابرسی اختیاری

 حسابرسی الزامی

حسابرسی الزامی واحدهای اقتصادی اجباراً و به موجب قوانین و مقررات ملزم به انتخاب و دعوت از یک حسابرسی جهت انجام حسابرسی سالانه خود می‌باشند. کلیه شرکتهای سهامی عام

حسابرسی اختیاری

در این نوع حسابرسی واحدهای اقتصادی در صورت تمایل حسابرسی می‌شوند.مانند شرکتهای تضامنی وسایر شرکتهای خارج از حوزه بورس اوراق بهادار می‌تواند بنا به خواست خود ویا جهت دستیابی به یک هدف عمل حسابرسی راهمچون شرکتهای ملزم به حسابرسی انجام دهند.